k.ú.: 637238 - Harrachov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 577081 - Harrachov NUTS5 CZ0514577081
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5108 - Tanvald
Pověřený obecní úřad 51081 - Tanvald

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 19 7950
travní p. 976 1277823
lesní poz les(ne hospodář) 142 16077787
lesní poz 222 17231182
vodní pl. nádrž umělá 5 2457
vodní pl. rybník 1 2788
vodní pl. tok přirozený 37 287869
vodní pl. tok umělý 22 6083
zast. pl. zbořeniště 12 1515
zast. pl. 1093 289482
ostat.pl. dráha 2 26133
ostat.pl. jiná plocha 324 148545
ostat.pl. manipulační pl. 240 126011
ostat.pl. neplodná půda 150 58238
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 492
ostat.pl. ostat.komunikace 499 332369
ostat.pl. pohřeb. 2 2969
ostat.pl. silnice 143 259313
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 99 397927
ostat.pl. zeleň 157 98039
Celkem KN 4153 36634972
Par. DKM 4153 36634972
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 136
č.p. byt.dům 73
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 87
č.p. rod.dům 300
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 45
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 6
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 178
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 37
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 53
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1040
byt.z. byt 908
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 79
byt.z. j.nebyt 255
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 145
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 80
obč.z. rozest. 23
Celkem JED 1511
LV 2120
spoluvlastník 4221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 30.03.2012 1:1000 30.03.2012 *)
ZMVM 1:2000 31.12.1980 30.03.2012 Od 1980. Původ mapy THM-V + FUO s číselným vyjádřením.
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1980 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 18.05.2022 20:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.