k.ú.: 637254 - Hartinkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572284 - Hartinkov NUTS5 CZ0533572284
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 226 866843
zahrada 143 77678
ovoc. sad 6 15747
travní p. 226 501147
lesní poz 144 3503571
vodní pl. nádrž umělá 1 183
vodní pl. tok přirozený 13 13414
vodní pl. zamokřená pl. 1 1375
zast. pl. zbořeniště 4 774
zast. pl. 84 22141
ostat.pl. jiná plocha 77 28762
ostat.pl. neplodná půda 71 50114
ostat.pl. ostat.komunikace 56 46818
ostat.pl. silnice 1 13542
Celkem KN 1053 5142109
Par. KMD 1053 5142109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 79
LV 131
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 21.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 16.05.2022 06:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.