k.ú.: 637262 - Dolejší Těšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 696654
zahrada skleník-pařeniš. 1 1471
zahrada 22 18984
ovoc. sad 1 5957
travní p. 70 594263
lesní poz 37 1145161
vodní pl. nádrž přírodní 1 755
vodní pl. nádrž umělá 3 1474
vodní pl. tok přirozený 2 5186
vodní pl. zamokřená pl. 3 960
zast. pl. zbořeniště 1 478
zast. pl. 48 27359
ostat.pl. jiná plocha 9 4320
ostat.pl. manipulační pl. 17 23431
ostat.pl. neplodná půda 32 36515
ostat.pl. ostat.komunikace 45 44468
ostat.pl. silnice 15 10467
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3236
ostat.pl. zeleň 6 14147
Celkem KN 361 2635286
Par. KMD 361 2635286
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 25
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 47
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 57
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.01.2016
S-SK GS 1:2880 1837 06.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.05.2022 11:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.