k.ú.: 637297 - Hořejší Těšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 403336
zahrada 21 16588
travní p. 210 1253416
lesní poz 104 1047277
vodní pl. nádrž umělá 2 1089
vodní pl. tok přirozený 5 6573
vodní pl. zamokřená pl. 8 6412
zast. pl. zbořeniště 2 694
zast. pl. 25 15533
ostat.pl. jiná plocha 22 7288
ostat.pl. manipulační pl. 4 3495
ostat.pl. neplodná půda 80 82371
ostat.pl. ostat.komunikace 36 58393
Celkem KN 576 2902465
Par. DKM 2 19097
Par. KMD 574 2883368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 25
LV 41
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.01.2016
S-SK GS 1:2880 1837 06.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.05.2022 11:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.