k.ú.: 637301 - Chlum u Hartmanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 275837
zahrada 27 25144
ovoc. sad 4 31271
travní p. 75 470843
lesní poz 24 436117
vodní pl. tok přirozený 23 15744
vodní pl. tok umělý 2 768
vodní pl. zamokřená pl. 1 171
zast. pl. společný dvůr 6 868
zast. pl. zbořeniště 3 4110
zast. pl. 44 26800
ostat.pl. jiná plocha 21 17997
ostat.pl. manipulační pl. 5 3682
ostat.pl. neplodná půda 59 61141
ostat.pl. ostat.komunikace 32 34706
ostat.pl. silnice 24 21738
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 972
ostat.pl. zeleň 1 13361
Celkem KN 371 1441270
Par. KMD 371 1441270
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 44
LV 57
spoluvlastník 71

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2011
S-SK GS 1:2880 1837 02.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.