k.ú.: 637343 - Loučová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 573491
zahrada 36 25252
ovoc. sad 1 4611
travní p. 35 219299
lesní poz 6 311059
vodní pl. nádrž umělá 3 472
vodní pl. tok umělý 1 1052
zast. pl. zbořeniště 4 288
zast. pl. 29 14932
ostat.pl. jiná plocha 5 936
ostat.pl. manipulační pl. 7 7344
ostat.pl. neplodná půda 6 2532
ostat.pl. ostat.komunikace 26 25129
ostat.pl. silnice 2 3126
ostat.pl. zeleň 2 10214
Celkem KN 181 1199737
Par. KMD 181 1199737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 29
LV 38
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2017
KMD 1:1000 27.11.2015
S-SK GS 1:2880 1837 27.09.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 17.05.2022 00:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.