k.ú.: 637386 - Světlá u Hartmanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 41082
zahrada 24 26869
ovoc. sad 1 4139
travní p. 64 349092
lesní poz 16 189375
vodní pl. tok přirozený 25 8207
zast. pl. zbořeniště 1 504
zast. pl. 27 11351
ostat.pl. jiná plocha 9 10741
ostat.pl. manipulační pl. 7 19352
ostat.pl. neplodná půda 34 39018
ostat.pl. ostat.komunikace 24 19140
ostat.pl. silnice 2 5435
Celkem KN 241 724305
Par. KMD 241 724305
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 26
LV 42
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2011
S-SK GS 1:2880 1837 29.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 14:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.