k.ú.: 637459 - Hartvíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590584 - Hartvíkovice NUTS5 CZ0634590584
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 528 3557923
zahrada 271 145507
ovoc. sad 1 3225
travní p. 97 279469
lesní poz 27 528604
vodní pl. nádrž umělá 8 382817
vodní pl. tok umělý 30 8693
zast. pl. 370 117499
ostat.pl. jiná plocha 115 393691
ostat.pl. manipulační pl. 10 1819
ostat.pl. neplodná půda 29 31951
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 56732
ostat.pl. ostat.komunikace 140 153134
ostat.pl. pohřeb. 4 5699
ostat.pl. silnice 10 61733
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 13224
ostat.pl. zeleň 21 2279
Celkem KN 1675 5743999
Par. KMD 1675 5743999
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 174
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 6
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 20
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 5
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 368
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 4
Celkem JED 14
LV 401
spoluvlastník 541

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2015
S-SK ŠD 1:2500 1937 27.11.2015 extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 27.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 17.05.2022 00:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.