k.ú.: 637483 - Hasina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537756 - Rožďalovice NUTS5 CZ0208537756
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 414248
zahrada 75 64285
ovoc. sad 4 17209
travní p. 166 751209
lesní poz 44 3460858
vodní pl. nádrž umělá 3 15740
vodní pl. rybník 8 234739
vodní pl. tok přirozený 3 10125
vodní pl. tok umělý 42 23559
vodní pl. zamokřená pl. 18 26343
zast. pl. zbořeniště 1 419
zast. pl. 96 51227
ostat.pl. jiná plocha 26 22302
ostat.pl. manipulační pl. 7 25372
ostat.pl. neplodná půda 3 2169
ostat.pl. ostat.komunikace 60 79303
ostat.pl. silnice 2 26569
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7930
ostat.pl. zeleň 1 3166
Celkem KN 593 5236772
Par. KMD 593 5236772
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 12
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 6
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 96
LV 123
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2013
S-SK GS 1:2880 1824 17.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.05.2022 18:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.