k.ú.: 637556 - Havířov-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 555088 - Havířov NUTS5 CZ0803555088
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8108 - Havířov
Pověřený obecní úřad 81081 - Havířov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 163 774370
zahrada 502 534869
travní p. mez, stráň 1 2173
travní p. 156 473465
lesní poz les(ne hospodář) 9 265853
lesní poz 9 88620
vodní pl. nádrž umělá 1 1970
vodní pl. tok přirozený 1 67191
vodní pl. tok umělý 2 347
vodní pl. zamokřená pl. 34 42600
zast. pl. společný dvůr 7 2641
zast. pl. zbořeniště 3 709
zast. pl. 3213 610805
ostat.pl. dráha 10 164707
ostat.pl. jiná plocha 406 579359
ostat.pl. manipulační pl. 45 46496
ostat.pl. neplodná půda 54 147505
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 2274
ostat.pl. ostat.komunikace 568 851106
ostat.pl. pohřeb. 1 1560
ostat.pl. silnice 26 142488
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 73 237340
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2142
ostat.pl. zeleň 359 1386069
Celkem KN 5650 6426659
Par. DKM 5650 6426659
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 463
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 715
č.p. rod.dům 241
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 12
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.e. garáž 1404
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb. 35
bez čp/če rod.rekr 87
bez čp/če tech.vyb 46
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 3196
byt.z. ateliér 7
byt.z. byt 2768
byt.z. dílna 18
byt.z. garáž 221
byt.z. j.nebyt 17
obč.z. byt 5
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3037
LV 3862
spoluvlastník 6243

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.2003
THM-G 1:2000 31.12.1972 01.04.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 20.05.2022 18:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.