k.ú.: 637734 - Šumbark - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 555088 - Havířov NUTS5 CZ0803555088
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8108 - Havířov
Pověřený obecní úřad 81081 - Havířov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 354 522978
zahrada 641 366312
travní p. 110 67430
lesní poz les(ne hospodář) 23 571959
lesní poz 49 92062
vodní pl. rybník 4 12762
vodní pl. tok přirozený 14 4637
vodní pl. zamokřená pl. 21 14969
zast. pl. společný dvůr 6 3091
zast. pl. zbořeniště 14 4720
zast. pl. 1958 401860
ostat.pl. dráha 24 44930
ostat.pl. jiná plocha 698 376937
ostat.pl. manipulační pl. 27 29075
ostat.pl. neplodná půda 74 82186
ostat.pl. ost.dopravní pl. 20 3226
ostat.pl. ostat.komunikace 1134 479669
ostat.pl. pohřeb. 1 12576
ostat.pl. silnice 12 27205
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 103 119055
ostat.pl. zeleň 1174 560019
Celkem KN 6461 3797658
Par. DKM 6461 3797658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 213
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 376
č.p. rod.dům 533
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 574
č.e. jiná st. 3
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 25
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 1904
byt.z. byt 1051
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 48
obč.z. byt 1379
obč.z. garáž 9
Celkem JED 2488
LV 2089
spoluvlastník 3404

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.01.2009
THM-G 1:2000 31.12.1972 29.01.2009
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 20.05.2022 19:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.