k.ú.: 637742 - Prostřední Suchá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 555088 - Havířov NUTS5 CZ0803555088
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8108 - Havířov
Pověřený obecní úřad 81081 - Havířov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 744 1557975
zahrada 1178 666309
travní p. 169 145343
lesní poz les(ne hospodář) 11 356605
lesní poz 62 200198
vodní pl. nádrž umělá 20 294964
vodní pl. tok přirozený 6 935
vodní pl. tok umělý 2 2370
vodní pl. zamokřená pl. 65 65767
zast. pl. společný dvůr 39 26719
zast. pl. zbořeniště 26 8419
zast. pl. 2556 413044
ostat.pl. dráha 8 194637
ostat.pl. jiná plocha 791 685879
ostat.pl. manipulační pl. 58 82039
ostat.pl. neplodná půda 240 488970
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1795
ostat.pl. ostat.komunikace 573 360208
ostat.pl. pohřeb. 5 20474
ostat.pl. silnice 125 148504
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 51753
ostat.pl. zeleň 241 182978
Celkem KN 6931 5955885
Par. DKM 6931 5955885
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. byt.dům 36
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb. 35
č.p. rod.dům 965
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 5
č.e. garáž 826
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 54
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 179
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če rod.rekr 44
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 31
bez čp/če zem.stav 51
rozestav. 7
Celkem BUD 2399
byt.z. byt 48
byt.z. garáž 31
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 5
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 344
Celkem JED 436
LV 2301
spoluvlastník 3004

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.07.2004
THM-G 1:2000 31.12.1970 12.07.2004
Ins. A 1:2000 31.12.1957 31.12.1970
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1957


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 20.05.2022 20:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.