k.ú.: 637777 - Dolní Suchá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 555088 - Havířov NUTS5 CZ0803555088
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8108 - Havířov
Pověřený obecní úřad 81081 - Havířov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 515 1198608
zahrada 730 471733
travní p. 265 92319
lesní poz les(ne hospodář) 22 386993
lesní poz 37 96145
vodní pl. nádrž přírodní 2 6072
vodní pl. nádrž umělá 41 345915
vodní pl. tok přirozený 69 59509
vodní pl. zamokřená pl. 20 16881
zast. pl. společný dvůr 5 731
zast. pl. zbořeniště 6 2272
zast. pl. 559 159685
ostat.pl. dráha 10 66472
ostat.pl. jiná plocha 291 317203
ostat.pl. manipulační pl. 93 266755
ostat.pl. neplodná půda 255 383654
ostat.pl. ostat.komunikace 374 225520
ostat.pl. silnice 39 147198
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 28585
ostat.pl. zeleň 29 93662
Celkem KN 3371 4365912
Par. DKM 3371 4365912
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 339
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 31
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 544
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 747
spoluvlastník 1135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.05.2003
THM-G 1:2000 31.12.1970 29.05.2003
Ins. A 1:2000 31.12.1957 31.12.1970
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.12.1957


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 17.05.2022 17:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.