k.ú.: 637955 - Perknov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 461 1545429
zahrada 298 111081
travní p. 202 406937
lesní poz 185 1134383
vodní pl. nádrž umělá 7 38549
vodní pl. rybník 3 6876
vodní pl. tok přirozený 100 79804
vodní pl. zamokřená pl. 1 1223
zast. pl. zbořeniště 4 3071
zast. pl. 499 107747
ostat.pl. jiná plocha 191 73755
ostat.pl. manipulační pl. 22 57378
ostat.pl. neplodná půda 8 5771
ostat.pl. ostat.komunikace 180 78905
ostat.pl. silnice 26 47478
ostat.pl. zeleň 3 2759
Celkem KN 2190 3701146
Par. DKM 1327 665930
Par. KMD 863 3035216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 363
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 484
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 505
spoluvlastník 732

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.09.2012
KMD 1:1000 20.09.2012
THM-V 1:1000 31.12.1972 20.09.2012 přesný datum nezjištěn, intravilán
S-SK GS 1:2880 1838 20.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 20:39

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.