k.ú.: 637963 - Havlíčkova Borová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568660 - Havlíčkova Borová NUTS5 CZ0631568660
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 505 5608922
zahrada 403 188833
ovoc. sad 4 16305
travní p. 587 2126121
lesní poz 289 8508659
vodní pl. rybník 2 35608
vodní pl. tok přirozený 9 13230
vodní pl. tok umělý 13 18901
vodní pl. zamokřená pl. 9 14123
zast. pl. společný dvůr 10 691
zast. pl. zbořeniště 24 21703
zast. pl. 569 172276
ostat.pl. jiná plocha 119 75032
ostat.pl. manipulační pl. 81 44682
ostat.pl. mez, stráň 1 33
ostat.pl. neplodná půda 158 149257
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 591
ostat.pl. ostat.komunikace 262 340298
ostat.pl. pohřeb. 1 3640
ostat.pl. silnice 23 89565
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15375
ostat.pl. zeleň 70 141607
Celkem KN 3142 17585452
EN 1 2280
PK 33 85423
Celkem ZE 34 87703
Par. DKM 1343 8316887
Par. KMD 301 8541178
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 301
č.p. byt.dům 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 60
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 50
rozestav. 1
Celkem BUD 553
byt.z. byt 16
obč.z. byt 8
Celkem JED 24
LV 618
spoluvlastník 893

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2020
DKM-KPÚ 1:1000 30.09.2013
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 04/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.05.2022 03:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.