k.ú.: 637998 - Havlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579220 - Havlovice NUTS5 CZ0525579220
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 350 2833493
zahrada 378 318013
ovoc. sad 3 31762
travní p. 659 1600970
lesní poz 296 3156517
vodní pl. nádrž umělá 17 69422
vodní pl. tok přirozený 5 108620
vodní pl. tok umělý 6 1514
vodní pl. zamokřená pl. 2 2505
zast. pl. společný dvůr 10 2078
zast. pl. zbořeniště 7 788
zast. pl. 635 128323
ostat.pl. jiná plocha 102 56702
ostat.pl. manipulační pl. 47 66141
ostat.pl. neplodná půda 49 22901
ostat.pl. ostat.komunikace 374 263924
ostat.pl. pohřeb. 1 2774
ostat.pl. silnice 2 18875
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 15434
ostat.pl. zeleň 10 5232
Celkem KN 2960 8705988
Par. KMD 2960 8705988
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 172
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 187
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 17
č.e. obč.vyb 3
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če garáž 67
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 41
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 619
byt.z. byt 19
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 21
LV 628
spoluvlastník 856

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2017
KM-D 1:2000 01.12.2000 30.06.2017
S-SK GS 1:2880 1840 01.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 22:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.