k.ú.: 638064 - Havřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592731 - Uherský Brod NUTS5 CZ0722592731
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2338 6559166
vinice 2 1168
zahrada 831 545828
travní p. 619 684637
lesní poz 97 110485
vodní pl. tok přirozený 83 159652
vodní pl. tok umělý 3 247
zast. pl. zbořeniště 7 1250
zast. pl. 524 154487
ostat.pl. dráha 5 22055
ostat.pl. jiná plocha 191 207284
ostat.pl. manipulační pl. 3 1482
ostat.pl. neplodná půda 656 141034
ostat.pl. ostat.komunikace 299 250453
ostat.pl. silnice 17 100995
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 528
ostat.pl. zeleň 31 43958
Celkem KN 5709 8984709
Par. DKM 5709 8984709
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 321
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 27
č.e. rod.rekr 56
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 513
LV 1467
spoluvlastník 2106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.01.2017
DKM 1:1000 15.09.2003
ZMVM 1:2000 01.01.1986 15.09.2003 na části měř. 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1827 15.09.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 23.05.2022 06:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.