k.ú.: 638111 - Polná u Hazlova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554545 - Hazlov NUTS5 CZ0411554545
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 1656824
zahrada 48 27717
travní p. 78 446576
lesní poz 35 5261245
vodní pl. nádrž umělá 3 14901
vodní pl. rybník 2 27135
vodní pl. tok umělý 7 10960
vodní pl. zamokřená pl. 17 99612
zast. pl. společný dvůr 1 195
zast. pl. zbořeniště 6 1475
zast. pl. 71 23953
ostat.pl. jiná plocha 30 70721
ostat.pl. manipulační pl. 10 29656
ostat.pl. neplodná půda 36 33120
ostat.pl. ostat.komunikace 47 74614
ostat.pl. silnice 6 29306
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 24341
Celkem KN 463 7832351
Par. KMD 463 7832351
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 28
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 68
LV 80
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 06:00

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.