k.ú.: 638129 - Skalka u Hazlova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554545 - Hazlov NUTS5 CZ0411554545
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 862568
zahrada 22 20151
travní p. mez, stráň 2 3429
travní p. 80 1309201
lesní poz 46 1527472
vodní pl. nádrž umělá 12 13416
vodní pl. tok přirozený 1 7368
vodní pl. zamokřená pl. 4 2540
zast. pl. společný dvůr 2 775
zast. pl. 37 18013
ostat.pl. dráha 1 31983
ostat.pl. jiná plocha 81 155948
ostat.pl. manipulační pl. 4 41988
ostat.pl. neplodná půda 19 116998
ostat.pl. ostat.komunikace 25 51932
ostat.pl. silnice 5 58884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 262487
Celkem KN 364 4485153
Par. DKM 364 4485153
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 37
LV 49
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.12.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 22:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.