k.ú.: 638145 - Výhledy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554545 - Hazlov NUTS5 CZ0411554545
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 74116
zahrada 56 48966
travní p. 70 496089
lesní poz 23 3004317
vodní pl. nádrž umělá 7 14983
vodní pl. tok umělý 3 5106
zast. pl. 73 13798
ostat.pl. jiná plocha 35 44976
ostat.pl. neplodná půda 3 5593
ostat.pl. ostat.komunikace 19 35469
ostat.pl. silnice 1 17170
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 49410
ostat.pl. zeleň 9 3746
Celkem KN 303 3813739
Par. DKM 303 3813739
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če rod.rekr 2
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 73
LV 86
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.12.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 06:09

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.