k.ú.: 638196 - Hejnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564044 - Hejnice NUTS5 CZ0513564044
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 486699
zahrada 785 608460
travní p. mez, stráň 2 2559
travní p. 643 1965400
lesní poz 98 34074566
vodní pl. nádrž umělá 6 10850
vodní pl. rybník 2 11170
vodní pl. tok přirozený 96 202124
vodní pl. tok umělý 4 14375
vodní pl. zamokřená pl. 10 38079
zast. pl. společný dvůr 13 2374
zast. pl. zbořeniště 29 6406
zast. pl. 1193 255039
ostat.pl. dráha 3 41684
ostat.pl. jiná plocha 200 146038
ostat.pl. manipulační pl. 63 85240
ostat.pl. neplodná půda 75 45634
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 249
ostat.pl. ostat.komunikace 261 212815
ostat.pl. pohřeb. 3 9195
ostat.pl. silnice 11 48004
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 54880
ostat.pl. zeleň 56 89604
Celkem KN 3648 38411444
Par. DKM 3648 38411444
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 43
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb. 37
č.p. rod.dům 565
č.p. rod.rekr 33
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 202
bez čp/če jiná st. 200
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1176
byt.z. byt 226
byt.z. j.nebyt 38
obč.z. byt 7
Celkem JED 271
LV 1205
spoluvlastník 1705

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.05.2011 Nové mapování.
S-SK GS 1:2880 1977 24.05.2011 Od 1977. Na části mimo a) THM Frýdlant 1972, b) FÚO2 Raspenava 1977.
FÚO 1:2000 31.12.1977 24.05.2011 Od 1977. Na části FUO2 Raspenava (námitky 1977).
THM-G 1:2000 31.12.1972 24.05.2011 Od 1972. Na části THM Frýdlant (námitky 1972).
S-SK GS 1:2880 1972 31.12.1977 Od 1972. Na části mimo THM Frýdlant 1972.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1972 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 27.05.2022 05:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.