k.ú.: 638234 - Helkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577693 - Vysoké nad Jizerou NUTS5 CZ0514577693
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 294712
zahrada 31 43386
travní p. 378 1056894
lesní poz 301 673582
vodní pl. tok přirozený 10 7335
zast. pl. zbořeniště 16 2407
zast. pl. 54 14178
ostat.pl. jiná plocha 7 4427
ostat.pl. manipulační pl. 4 610
ostat.pl. neplodná půda 84 30346
ostat.pl. ostat.komunikace 49 54011
ostat.pl. silnice 7 26802
Celkem KN 979 2208690
Par. KMD 979 2208690
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 54
LV 107
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2010
S-SK GS 1:2880 1842 23.02.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 19.05.2022 01:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.