k.ú.: 638293 - Herálec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568678 - Herálec NUTS5 CZ0631568678
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 649 6025379
zahrada 300 192476
travní p. mez, stráň 1 1311
travní p. 525 1278955
lesní poz 140 808330
vodní pl. nádrž umělá 10 21134
vodní pl. rybník 18 169621
vodní pl. tok přirozený 55 9982
vodní pl. tok umělý 10 6095
vodní pl. zamokřená pl. 1 701
zast. pl. zbořeniště 5 1325
zast. pl. 371 115831
ostat.pl. dráha 4 71699
ostat.pl. dálnice 1 52841
ostat.pl. jiná plocha 82 59913
ostat.pl. manipulační pl. 36 36008
ostat.pl. neplodná půda 53 17302
ostat.pl. ostat.komunikace 140 150275
ostat.pl. pohřeb. 3 6511
ostat.pl. silnice 21 123760
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10999
ostat.pl. zeleň 4 50906
Celkem KN 2432 9211354
Par. DKM 2432 9211354
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 252
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 27
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 358
byt.z. byt 21
byt.z. garáž 12
Celkem JED 33
LV 553
spoluvlastník 962

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.09.2018
DKM 1:1000 29.06.2009
ZMVM 1:2000 01.06.1983 25.09.2017 doplnění parcel do KMd mimo OO - bude dokončena jako OO JPÚ do roku 2018
S-SK GS 1:2880 1838 01.06.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 22:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.