k.ú.: 638315 - Koječín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568678 - Herálec NUTS5 CZ0631568678
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 1576042
zahrada 54 36340
travní p. 279 827659
lesní poz les s budovou 1 5
lesní poz 117 1261831
vodní pl. nádrž umělá 2 931
vodní pl. rybník 13 43778
vodní pl. tok umělý 33 12848
zast. pl. zbořeniště 5 1281
zast. pl. 76 30925
ostat.pl. dráha 1 10854
ostat.pl. jiná plocha 21 4869
ostat.pl. manipulační pl. 8 12214
ostat.pl. neplodná půda 50 20572
ostat.pl. ostat.komunikace 53 62525
ostat.pl. silnice 4 26685
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1613
ostat.pl. zeleň 2 1709
Celkem KN 910 3932681
Par. KMD 910 3932681
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 75
LV 149
spoluvlastník 253

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.07.2014
S-SK GS 1:2880 1838 08.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 15:19

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.