k.ú.: 638382 - Pokojovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 550370 - Pokojovice NUTS5 CZ0634550370
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 807075
zahrada 68 57400
travní p. 202 629950
lesní poz 13 132456
vodní pl. nádrž umělá 1 8325
vodní pl. rybník 10 29204
vodní pl. tok přirozený 4 1345
vodní pl. tok umělý 18 2305
zast. pl. zbořeniště 2 614
zast. pl. 81 25898
ostat.pl. jiná plocha 29 14849
ostat.pl. manipulační pl. 1 1351
ostat.pl. neplodná půda 3 10880
ostat.pl. ostat.komunikace 43 28369
ostat.pl. silnice 3 30969
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2853
Celkem KN 609 1783843
Par. KMD 609 1783843
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 75
LV 109
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2014
KM-D 1:2000 10.12.2001 22.09.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 10.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 09:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.