k.ú.: 638455 - Heřmaneč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546305 - Heřmaneč NUTS5 CZ0313546305
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 1338813
zahrada 90 49569
travní p. mez, stráň 3 1821
travní p. 274 1237145
lesní poz les s budovou 1 22
lesní poz 215 2057908
vodní pl. rybník 11 39293
vodní pl. tok přirozený 3 3427
vodní pl. tok umělý 24 6167
vodní pl. zamokřená pl. 1 7096
zast. pl. 84 35037
ostat.pl. jiná plocha 30 21462
ostat.pl. manipulační pl. 27 29935
ostat.pl. neplodná půda 169 141211
ostat.pl. ostat.komunikace 138 70105
ostat.pl. silnice 10 57256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 698
ostat.pl. zeleň 2 175
Celkem KN 1256 5097140
Par. KMD 1256 5097140
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 84
LV 105
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 25.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 24.05.2022 13:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.