k.ú.: 638463 - Maršov u Heřmanče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547263 - Studená NUTS5 CZ0313547263
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 246 1097731
zahrada 51 41644
travní p. 105 320646
lesní poz 50 768515
vodní pl. nádrž umělá 1 821
vodní pl. rybník 20 149985
vodní pl. tok přirozený 1 79
vodní pl. tok umělý 26 5761
vodní pl. zamokřená pl. 6 12820
zast. pl. společný dvůr 2 185
zast. pl. zbořeniště 1 419
zast. pl. 64 28923
ostat.pl. jiná plocha 64 33509
ostat.pl. manipulační pl. 1 704
ostat.pl. neplodná půda 11 5904
ostat.pl. ostat.komunikace 29 23011
ostat.pl. silnice 3 14100
Celkem KN 681 2504757
Par. KMD 681 2504757
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz př. 7
Celkem BUD 54
LV 79
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.02.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 12.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 16:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.