k.ú.: 638471 - Heřmanice v Podještědí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 561631 - Jablonné v Podještědí NUTS5 CZ0513561631
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51055 - Jablonné v Podještědí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 1943879
zahrada 158 105019
travní p. 874 4291414
lesní poz les s budovou 4 132
lesní poz 213 11940647
vodní pl. nádrž umělá 3 7765
vodní pl. tok přirozený 24 28355
vodní pl. tok umělý 5 7159
vodní pl. zamokřená pl. 72 80491
zast. pl. společný dvůr 5 770
zast. pl. zbořeniště 76 18101
zast. pl. 394 97324
ostat.pl. dráha 6 14708
ostat.pl. jiná plocha 80 42870
ostat.pl. manipulační pl. 34 25893
ostat.pl. neplodná půda 204 241760
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 644
ostat.pl. ostat.komunikace 377 259960
ostat.pl. pohřeb. 1 2826
ostat.pl. silnice 3 98710
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 43239
ostat.pl. zeleň 5 7165
Celkem KN 2675 19258831
Par. KMD 2675 19258831
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 124
č.p. rod.rekr 52
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 10
č.e. obč.vyb. 31
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 100
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 388
byt.z. byt 20
obč.z. byt 2
Celkem JED 22
LV 347
spoluvlastník 477

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2015
S-SK GS 1:2880 1843 22.09.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.