k.ú.: 638498 - Brod nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574040 - Heřmanice NUTS5 CZ0523574040
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 2147894
zahrada 93 100383
ovoc. sad 6 22953
travní p. 100 347852
lesní poz les(ne hospodář) 3 61553
lesní poz 83 391863
vodní pl. tok přirozený 1 42578
zast. pl. společný dvůr 1 123
zast. pl. zbořeniště 3 308
zast. pl. 62 41352
ostat.pl. dráha 1 35203
ostat.pl. jiná plocha 7 6272
ostat.pl. manipulační pl. 15 21685
ostat.pl. neplodná půda 37 24366
ostat.pl. ostat.komunikace 78 73963
ostat.pl. silnice 51 61995
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2069
Celkem KN 676 3382412
Par. KMD 676 3382412
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 11
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 59
LV 104
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2016
S-SK GS 1:2880 1840 28.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 18.05.2022 21:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.