k.ú.: 638501 - Heřmanice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574040 - Heřmanice NUTS5 CZ0523574040
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 907406
zahrada 115 137132
travní p. 109 483411
lesní poz 19 50607
vodní pl. rybník 3 27707
vodní pl. tok přirozený 25 56128
vodní pl. tok umělý 9 4205
zast. pl. zbořeniště 2 775
zast. pl. 115 58325
ostat.pl. dráha 1 9988
ostat.pl. jiná plocha 25 56221
ostat.pl. manipulační pl. 4 12351
ostat.pl. neplodná půda 39 16072
ostat.pl. ostat.komunikace 81 53093
ostat.pl. pohřeb. 1 2827
ostat.pl. silnice 21 24482
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7350
ostat.pl. zeleň 1 1236
Celkem KN 674 1909316
PK 1 1141
GP 38 274410
Celkem ZE 39 275551
Par. KMD 672 1846688
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 110
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 143
spoluvlastník 240

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.08.2017
KMD 1:1000 24.08.2017
THM-V 1:2000 01.06.1971 24.08.2017
S-SK GS 1:2880 1840 24.08.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 19.05.2022 14:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.