k.ú.: 638536 - Heřmanice u Rouchovan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591629 - Rouchovany NUTS5 CZ0634591629
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 344 2342558
zahrada 2 3613
travní p. 47 118861
lesní poz 47 120100
vodní pl. tok přirozený 3 7400
zast. pl. zbořeniště 1 264
zast. pl. 67 125510
ostat.pl. dráha 1 7859
ostat.pl. jiná plocha 42 354661
ostat.pl. manipulační pl. 22 51343
ostat.pl. neplodná půda 10 10035
ostat.pl. ostat.komunikace 59 51448
ostat.pl. silnice 5 34154
ostat.pl. skládka 1 55396
Celkem KN 651 3283202
Par. KMD 651 3283202
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če prům.obj 45
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 54
LV 83
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1933 27.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 28.05.2022 06:26

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.