k.ú.: 638544 - Heřmanice u Oder - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568562 - Heřmanice u Oder NUTS5 CZ0804568562
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 258 3717200
zahrada 164 126928
travní p. 172 694960
lesní poz 72 4301865
vodní pl. nádrž přírodní 3 1744
vodní pl. nádrž umělá 3 475
vodní pl. tok přirozený 2 5256
vodní pl. zamokřená pl. 1 2096
zast. pl. společný dvůr 4 456
zast. pl. zbořeniště 13 4708
zast. pl. 143 48308
ostat.pl. dobývací prost. 9 265059
ostat.pl. dráha 3 1605
ostat.pl. jiná plocha 61 47236
ostat.pl. manipulační pl. 31 112934
ostat.pl. neplodná půda 6 3054
ostat.pl. ostat.komunikace 117 70741
ostat.pl. silnice 5 92259
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 667
Celkem KN 1068 9497551
Par. KMD 1068 9497551
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 75
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 140
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 176
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.02.2016
KM-D 1:2000 02.04.2001 25.02.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 02.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.05.2022 08:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.