k.ú.: 638552 - Véska u Oder - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568562 - Heřmanice u Oder NUTS5 CZ0804568562
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 556264
zahrada 89 46848
travní p. 283 1395214
lesní poz 55 322192
vodní pl. nádrž umělá 3 4677
vodní pl. tok přirozený 5 8252
vodní pl. zamokřená pl. 1 200
zast. pl. společný dvůr 2 646
zast. pl. zbořeniště 7 2117
zast. pl. 53 17400
ostat.pl. jiná plocha 22 9238
ostat.pl. manipulační pl. 1 1144
ostat.pl. neplodná půda 34 13667
ostat.pl. ostat.komunikace 51 41358
ostat.pl. pohřeb. 1 1812
ostat.pl. silnice 4 31603
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 670
Celkem KN 675 2453302
Par. KMD 675 2453302
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 29
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 6
Celkem BUD 52
LV 69
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2016
KM-D 1:2000 02.04.2001 06.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 02.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 16:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.