k.ú.: 638579 - Heřmanice u Žandova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562297 - Žandov NUTS5 CZ0511562297
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 2278021
zahrada 112 108594
travní p. 188 1370970
lesní poz 50 1362863
vodní pl. nádrž umělá 1 2500
vodní pl. tok přirozený 3 22997
zast. pl. společný dvůr 1 651
zast. pl. zbořeniště 7 2500
zast. pl. 106 39856
ostat.pl. jiná plocha 25 12245
ostat.pl. manipulační pl. 17 47508
ostat.pl. neplodná půda 134 335708
ostat.pl. ostat.komunikace 55 68614
ostat.pl. pohřeb. 1 1500
ostat.pl. silnice 3 53132
Celkem KN 799 5707659
Par. DKM 799 5707659
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 62
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 106
LV 154
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.03.2004 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.07.1997 05.03.2004 1:2000; Od -dle KP. ZMVM Valteřice (námitky 1991).
S-SK GS 1:2880 1843 15.07.1997 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.