k.ú.: 638633 - Blankartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562483 - Heřmanov NUTS5 CZ0421562483
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 316233
zahrada 103 77788
travní p. mez, stráň 63 180039
travní p. 147 2639684
lesní poz 132 801762
vodní pl. nádrž umělá 4 932
vodní pl. tok přirozený 13 13969
zast. pl. zbořeniště 18 5620
zast. pl. 61 20585
ostat.pl. jiná plocha 26 1914
ostat.pl. neplodná půda 189 387078
ostat.pl. ostat.komunikace 51 66155
ostat.pl. pohřeb. 2 1545
ostat.pl. silnice 2 33056
Celkem KN 821 4546360
Par. DKM 821 4546360
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 61
LV 97
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.05.2021
KMD 27.11.2013 1:1000 27.11.2013 *) 17.05.2021
S-SK GS 1:2880 1843 26.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 22.05.2022 23:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.