k.ú.: 638641 - Fojtovice u Heřmanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562483 - Heřmanov NUTS5 CZ0421562483
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 1860795
zahrada 216 113398
travní p. 210 1878159
lesní poz 136 937899
vodní pl. nádrž umělá 2 9616
vodní pl. tok přirozený 8 9110
zast. pl. zbořeniště 83 28203
zast. pl. 86 24602
ostat.pl. jiná plocha 74 168889
ostat.pl. manipulační pl. 3 411
ostat.pl. neplodná půda 369 396499
ostat.pl. ostat.komunikace 146 133300
ostat.pl. pohřeb. 1 1294
ostat.pl. silnice 3 20625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8479
Celkem KN 1409 5591279
Par. KMD 1409 5591279
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 86
LV 132
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 25.11.2013 1:1000 25.11.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1843 24.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.05.2022 16:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.