k.ú.: 638668 - Heřmanov u Křižanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595608 - Heřmanov NUTS5 CZ0635595608
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 557 2996754
zahrada 108 59639
ovoc. sad 4 6216
travní p. 163 311416
lesní poz les s budovou 10 343
lesní poz 181 1472298
vodní pl. nádrž umělá 2 3240
vodní pl. rybník 6 31122
vodní pl. tok umělý 18 4610
zast. pl. zbořeniště 3 1276
zast. pl. 187 61024
ostat.pl. jiná plocha 83 51195
ostat.pl. manipulační pl. 32 25621
ostat.pl. neplodná půda 272 203719
ostat.pl. ostat.komunikace 88 72553
ostat.pl. pohřeb. 1 1892
ostat.pl. silnice 33 82374
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1073
ostat.pl. zeleň 34 3134
Celkem KN 1783 5389499
Par. KMD 1783 5389499
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 65
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.used 21
č.e. rod.rekr 53
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 190
LV 218
spoluvlastník 323

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 11.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 22.05.2022 23:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.