k.ú.: 638676 - Milešín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 587770 - Milešín NUTS5 CZ0635587770
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 869 2297277
zahrada 60 45260
ovoc. sad 1 3670
travní p. 157 162673
lesní poz 61 202758
vodní pl. nádrž umělá 5 8477
vodní pl. tok přirozený 61 14286
vodní pl. tok umělý 24 5043
zast. pl. zbořeniště 1 117
zast. pl. 83 28419
ostat.pl. jiná plocha 12 11027
ostat.pl. manipulační pl. 14 10601
ostat.pl. neplodná půda 119 46435
ostat.pl. ostat.komunikace 68 47737
ostat.pl. silnice 81 33851
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 538
ostat.pl. zeleň 12 1221
Celkem KN 1630 2919390
Par. KMD 1630 2919390
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.used 21
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 80
LV 119
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 27.05.2022 19:47

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.