k.ú.: 638706 - Horní Sekyřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558869 - Heřmanova Huť NUTS5 CZ0325558869
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 1223371
zahrada 99 57049
ovoc. sad 1 10388
travní p. 29 151111
lesní poz 5 25414
vodní pl. nádrž umělá 2 2218
vodní pl. tok přirozený 7 23037
vodní pl. tok umělý 6 5369
vodní pl. zamokřená pl. 1 6039
zast. pl. společný dvůr 10 1429
zast. pl. zbořeniště 1 255
zast. pl. 76 22583
ostat.pl. jiná plocha 20 15626
ostat.pl. manipulační pl. 5 15699
ostat.pl. neplodná půda 23 58417
ostat.pl. ostat.komunikace 64 63274
ostat.pl. pohřeb. 1 8427
ostat.pl. silnice 13 11847
ostat.pl. zeleň 9 9360
Celkem KN 446 1710913
Par. DKM 157 1455196
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 38
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 73
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 99
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.02.2016 1:1000 16.02.2016 *)
THM-V 1:2000 01.07.1977
S-SK GS 1838 30.06.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 20.05.2022 23:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.