k.ú.: 638714 - Vlkýš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558869 - Heřmanova Huť NUTS5 CZ0325558869
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 2431572
zahrada 428 224115
ovoc. sad 42 45216
travní p. 83 174205
lesní poz 55 2079267
vodní pl. nádrž přírodní 1 666
vodní pl. nádrž umělá 2 928
vodní pl. rybník 1 13568
vodní pl. tok umělý 22 16400
vodní pl. zamokřená pl. 1 341
zast. pl. společný dvůr 16 4803
zast. pl. zbořeniště 8 2068
zast. pl. 558 154177
ostat.pl. dráha 2 2155
ostat.pl. dálnice 3 135537
ostat.pl. jiná plocha 195 91892
ostat.pl. manipulační pl. 65 68159
ostat.pl. neplodná půda 66 112926
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 91
ostat.pl. ostat.komunikace 203 187224
ostat.pl. silnice 9 30683
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 24719
ostat.pl. zeleň 129 138030
Celkem KN 2154 5938742
EN 18 10914
PK 65 244715
GP 22 44003
Celkem ZE 105 299632
Par. DKM 378 3581412
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 40
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 224
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 117
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 6
Celkem BUD 506
byt.z. byt 321
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 23
obč.z. byt 80
Celkem JED 425
LV 1034
spoluvlastník 1644

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.04.2013
THM-V 1:2000 01.07.1977
S-SK GS 1838 30.06.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 16.05.2022 13:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.