k.ú.: 638749 - Chotěnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571385 - Heřmanův Městec NUTS5 CZ0531571385
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 246 1408027
zahrada 174 107353
ovoc. sad 10 43509
travní p. 78 268755
lesní poz 63 317828
vodní pl. nádrž přírodní 1 3580
vodní pl. nádrž umělá 3 998
vodní pl. rybník 2 6138
vodní pl. tok přirozený 4 531
zast. pl. zbořeniště 1 587
zast. pl. 151 62451
ostat.pl. jiná plocha 41 12780
ostat.pl. manipulační pl. 6 3984
ostat.pl. neplodná půda 17 4991
ostat.pl. ostat.komunikace 73 49989
ostat.pl. silnice 2 23017
Celkem KN 872 2314518
Par. DKM 872 2314518
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 147
LV 222
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.04.1999
ZMVM 1:2000 28.12.1990 23.04.1999
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 16:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.