k.ú.: 638871 - Březina u Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 549070 - Březina NUTS5 CZ0522549070
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 1008219
zahrada 61 50553
ovoc. sad 2 7275
travní p. 84 197661
vodní pl. tok přirozený 4 17574
vodní pl. tok umělý 1 2028
zast. pl. 73 29586
ostat.pl. jiná plocha 17 9808
ostat.pl. manipulační pl. 1 1770
ostat.pl. neplodná půda 1 2579
ostat.pl. ostat.komunikace 24 39905
ostat.pl. pohřeb. 1 709
ostat.pl. silnice 3 12595
ostat.pl. zeleň 2 3800
Celkem KN 395 1384062
Par. DKM 392 1382247
Par. KMD 3 1815
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 5
bez čp/če garáž 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 72
LV 137
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2020 obnova operátu novým mapováním
KMD 1:1000 21.04.2016 15.07.2020
DKM-KPÚ 1:1000 29.10.2014
S-SK GS 1:2880 1842 21.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 20:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.