k.ú.: 638927 - Hlásnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578886 - Trpín NUTS5 CZ0533578886
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 1023706
zahrada 110 69804
travní p. mez, stráň 16 18277
travní p. 142 841265
lesní poz 54 1032537
vodní pl. nádrž umělá 2 233
vodní pl. tok přirozený 22 3298
vodní pl. tok umělý 5 1872
zast. pl. zbořeniště 4 503
zast. pl. 96 21721
ostat.pl. jiná plocha 78 70781
ostat.pl. manipulační pl. 5 14881
ostat.pl. mez, stráň 17 14752
ostat.pl. neplodná půda 29 15854
ostat.pl. ostat.komunikace 83 56397
ostat.pl. silnice 3 36050
Celkem KN 744 3221931
Par. KMD 744 3221931
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 93
LV 97
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 03.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 07:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.