k.ú.: 638978 - Hlavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564052 - Hlavice NUTS5 CZ0513564052
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 1720624
zahrada 164 126201
ovoc. sad 16 54946
travní p. 443 1001733
lesní poz 107 776956
vodní pl. nádrž umělá 1 165
vodní pl. tok přirozený 9 3616
vodní pl. zamokřená pl. 1 1031
zast. pl. zbořeniště 4 492
zast. pl. 154 51881
ostat.pl. jiná plocha 61 37256
ostat.pl. manipulační pl. 21 15248
ostat.pl. neplodná půda 20 12654
ostat.pl. ostat.komunikace 155 135246
ostat.pl. pohřeb. 1 1958
ostat.pl. silnice 11 36656
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15761
ostat.pl. zeleň 11 3018
Celkem KN 1331 3995442
Par. KMD 1331 3995442
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 69
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 150
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
Celkem JED 16
LV 233
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2009
S-SK GS 1:2880 1843 03.11.2009 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.