k.ú.: 638986 - Hrubý Lesnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563943 - Cetenov NUTS5 CZ0513563943
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 799647
zahrada 72 63020
travní p. 102 271586
lesní poz 66 732444
vodní pl. nádrž umělá 1 152
vodní pl. zamokřená pl. 6 665
zast. pl. zbořeniště 7 759
zast. pl. 54 22848
ostat.pl. jiná plocha 37 20268
ostat.pl. manipulační pl. 13 4493
ostat.pl. neplodná půda 5 9409
ostat.pl. ostat.komunikace 62 51075
ostat.pl. silnice 1 11019
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3619
ostat.pl. zeleň 14 4817
Celkem KN 510 1995821
Par. KMD 510 1995821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 53
LV 94
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.01.2009 Od -ověř TO. KMD.
S-SK GS 1:2880 1824 12.01.2009 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 06:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.