k.ú.: 639010 - Vápno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564052 - Hlavice NUTS5 CZ0513564052
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1291927
zahrada 101 114962
ovoc. sad 1 2549
travní p. 288 746062
lesní poz 265 1786977
vodní pl. nádrž umělá 1 132
vodní pl. tok přirozený 9 15710
vodní pl. zamokřená pl. 12 44462
zast. pl. zbořeniště 8 1720
zast. pl. 86 35573
ostat.pl. jiná plocha 47 46624
ostat.pl. manipulační pl. 20 31229
ostat.pl. neplodná půda 23 8956
ostat.pl. ostat.komunikace 114 121569
ostat.pl. silnice 1 24908
ostat.pl. zeleň 10 857
Celkem KN 1136 4274217
Par. KMD 1136 4274217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 52
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 85
LV 163
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.06.2013
S-SK GS 1:2880 1843 05.06.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 21:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.