k.ú.: 639028 - Hlávkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588172 - Vyskytná nad Jihlavou NUTS5 CZ0632588172
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 1587555
zahrada 62 30408
travní p. 129 807977
lesní poz 66 1081178
vodní pl. nádrž umělá 2 1779
vodní pl. rybník 2 3199
vodní pl. tok přirozený 17 5419
zast. pl. 80 31760
ostat.pl. jiná plocha 92 62671
ostat.pl. manipulační pl. 6 2750
ostat.pl. neplodná půda 33 16203
ostat.pl. ostat.komunikace 37 44201
ostat.pl. silnice 2 26962
Celkem KN 586 3702062
Par. KMD 586 3702062
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 7
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 76
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 119
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2014
KM-D 1:2000 10.12.1999 23.06.2014
S-SK GS 1:2880 1838 10.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 22:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.