k.ú.: 639095 - Horní Staňkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556203 - Hlavňovice NUTS5 CZ0322556203
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 299220
zahrada 50 44647
ovoc. sad 7 63594
travní p. 210 1010721
lesní poz 32 1217675
vodní pl. nádrž umělá 1 2446
vodní pl. rybník 1 1201
vodní pl. tok umělý 16 2958
zast. pl. společný dvůr 1 235
zast. pl. 53 26235
ostat.pl. jiná plocha 24 4470
ostat.pl. manipulační pl. 6 12084
ostat.pl. neplodná půda 32 19563
ostat.pl. ostat.komunikace 34 32248
ostat.pl. silnice 3 34421
ostat.pl. zeleň 2 3816
Celkem KN 530 2775534
Par. KMD 530 2775534
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 52
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 81
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.09.2011
S-SK GS 1:2880 1837 16.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 07:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.