k.ú.: 639117 - Milínov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556203 - Hlavňovice NUTS5 CZ0322556203
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 1323214
zahrada 127 81484
ovoc. sad 9 24001
travní p. 322 1358219
lesní poz 64 981003
vodní pl. nádrž umělá 4 2959
vodní pl. tok umělý 36 11211
zast. pl. společný dvůr 3 120
zast. pl. zbořeniště 1 567
zast. pl. 126 56953
ostat.pl. jiná plocha 26 22089
ostat.pl. manipulační pl. 9 17200
ostat.pl. neplodná půda 89 143294
ostat.pl. ostat.komunikace 90 63657
ostat.pl. pohřeb. 1 1183
ostat.pl. silnice 16 45652
ostat.pl. zeleň 6 17406
Celkem KN 1097 4150212
Par. KMD 1097 4150212
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 15
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 123
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 175
spoluvlastník 338

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2011
S-SK GS 1:2880 1837 16.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:41

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.