k.ú.: 639125 - Přestanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556203 - Hlavňovice NUTS5 CZ0322556203
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 584883
zahrada 47 30827
ovoc. sad 2 2833
travní p. 172 447568
lesní poz 19 484056
vodní pl. nádrž umělá 1 331
vodní pl. rybník 1 11614
vodní pl. tok umělý 50 7833
zast. pl. společný dvůr 10 3167
zast. pl. zbořeniště 1 1502
zast. pl. 36 11465
ostat.pl. jiná plocha 27 5823
ostat.pl. manipulační pl. 13 9144
ostat.pl. neplodná půda 41 19784
ostat.pl. ostat.komunikace 26 25255
ostat.pl. silnice 1 14253
ostat.pl. zeleň 5 406
Celkem KN 587 1660744
Par. KMD 587 1660744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 35
LV 76
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2011
S-SK GS 1:2880 1837 09.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 14:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.